Apie sąjungą    Naujienos    Renginiai    Veikla    Fotogalerija    Kontaktai    Nuorodos    Amatai Vilkaviškio rajone
SĄJUNGOS NARIAI


Ar laukiate vasaros švenčių savo ir aplinkiuose miesteliuose?

Taip, puiki proga pabendrauti ir pasilinksminti
Taip, nes vyksta nemokami koncertai
Taip, bet ne visada turiu laiko sudalyvauti
Ne, tai laiko švaistymas
Ne, geriau apsilankyti teatre ar pakeliauti
Daugiau informacijos
2015.02.25
Kūno kultūros ir sporto departamentas kviečia teikti paraiškas kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursui „Sportuojanti bendruomenė“

Kviečiame teikti paraiškas kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursui „Sportuojanti bendruomenė“

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbia kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursą „Sportuojanti bendruomenė“ ir kviečia teikti paraiškas. Paraiškos dėl dalyvavimo konkurse gali būti teikiamos nuo 2015 m. kovo 1 iki balandžio 1 dienos.
Paraiškas konkursui gali teikti tik teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotos bendruomeninės organizacijos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta, kad jos plėtoja (vienokia ar kitokia forma) kūno kultūrą ir sportą, ir kurios paraiškos teikimo metais iš departamentui skirtų valstybės biudžeto asignavimų nėra gavę lėšų to paties pobūdžio veiklai.
Projektų finansavimo tikslas – sudaryti sąlygas gyvenamųjų vietovių bendruomenėms tapti fiziškai aktyvesnėms, sveikesnėms ir stiprinti bendruomeniškumą.
Projektai turi būti orientuoti į departamento generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. V-400 „Dėl valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų 2015 metų kūno kultūros ir sporto sričių ir krypčių nustatymo“ patvirtintos kūno kultūros ir sporto srities „Sveikos gyvensenos per fizinį aktyvumą skatinimas“ kryptį „Bendruomenės narių fizinio aktyvumo skatinimas“. Projektų veiklos turi būti skirtos gyvenamosios vietovės bendruomenės fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos per kūno kultūrą ir sportą skatinimui (kūno kultūros pratybų organizavimas, kiti fiziškai aktyvaus laisvalaikio renginiai: sveikatinimo dienos, mėgėjiškos varžybos, edukaciniai kūno kultūros ar sporto renginiai, susitikimai su įžymiais sportininkais, gyvenamųjų vietovių bendruomenių varžytuvės ir pan.).
Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas departamento interneto tinklalapyje www.kksd.lt

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS „DĖL KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSO „SPORTUOJANTI BENDRUOMENĖ“ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

 TVARKOS APRAŠAS


Atgal

Kontaktai:
Vilkaviškio rajono kaimo
bendruomenių sąjunga
J. Basanavičiaus a.7,
LT-70101 Vilkaviškis
Tel:. (8 615) 75907