Apie sąjungą    Naujienos    Renginiai    Veikla    Fotogalerija    Kontaktai    Nuorodos    Amatai Vilkaviškio rajone
SĄJUNGOS NARIAI


Ar laukiate vasaros švenčių savo ir aplinkiuose miesteliuose?

Taip, puiki proga pabendrauti ir pasilinksminti
Taip, nes vyksta nemokami koncertai
Taip, bet ne visada turiu laiko sudalyvauti
Ne, tai laiko švaistymas
Ne, geriau apsilankyti teatre ar pakeliauti
Daugiau informacijos
2016.03.15
"Leader" metodo įgyvendinimas Vilkaviškio rajone

"Leader" metodo įgyvendinimas Vilkaviškio rajone

Vilkaviškio krašto VVG įgyvendino projektą "Leader" metodo įgyvendinimas Vilkaviškio rajone pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės "LEADER" veiklos sritį "Parengiamoji parama".

Planuojama projekto pradžia - 2015 m. rugsėjo 1 d.

Planuojama projekto pabaiga - 2015 m. gruodžio 31 d.

Paramos sutartis pasirašyta 2015 m. liepos 13 d. Sutarties numeris 42PP-KM14-1-05367-PR001

Paramos suma - 8179 Eur.

Projekto veiklos:

I Etapas. Visų surinktų duomenų apdorojimas. Jau atliktos parengiamosios veiklos. Šiuo metu jau atlikta VVG atstovaujamos teritorijos situacijos analizė, kuriai panaudota Vilkaviškio rajono savivaldybėje esančių seniūnijų pateikta informacija.Atlikta Gyventojų analizė pagal amžių, lytį, gvenamąją vietovę, užimtumą, socialinę padėtį. Kaimiškose gyvenvietėse gyvena 32245 gyventojai. Taip pat visose kaimiškose seniūnijose atlikta problemų, poreikių ir galimybių analizė. Surinkti poreikiai ir aprašyti. Kiekvienoje seniūnijoje pravesti informaciniai renginiai tema socialinio verslumo vystymas, naujų darbo vietų steigimo galimybės, geroji patirtis kitose VVG.

II etapas. Rinkos analizė.Klausimyno parengimas. Atliktas teritorijos tyrimas. Parengtas klausimynas, atlikta apklausa, suvesti duomenys, kurie bus naudojami rengiamosios strategijos SSGG analizei, prioritetams ir priemonėms nustatyti.

III etapas. Strategijos parengimas. Parengiamosios paramos laikotarpiu bus atlikta aplinkos situacijos analizė, SSGG analizė, išgryninti prioritetai, priemonės, jie parašyti, sudarytas finansinis planas, nustatyti rodikliai, veiksmų planas, stebėsenos rodikliai. Aprašyta infrastruktūra, verslo idėjos, socialinio verslo idėjos. Išgrynintas ir aprašytas lėšų poreikis iš kitų finansavimo šaltinių. Aprašyta sąsaja su kitais strateginiais dokumentais.

IV etapas. Eksperto peržiūra.

V etapas. Strategijos gynimas. Strategija pateikiama vertinimui. Pagal poreikį pagrindžiama ir apginama.

VI etapas. Parengiama paraiška strategijos įgyvendinimui.

VII etapas. Paramos sutarties sudarymas

logo_1.jpg


Atgal

Kontaktai:
Vilkaviškio rajono kaimo
bendruomenių sąjunga
J. Basanavičiaus a.7,
LT-70101 Vilkaviškis
Tel:. (8 615) 75907